Waar staat Nederland op het gebied van Smart Shipping?

Smart shipping: wat gebeurt er allemaal in Nederland als het gaat om verregaand geautomatiseerd varen? Ontzettend veel. En omdat beelden nou eenmaal meer zeggen dan duizend woorden, maakte TKI Maritiem samen met SMASH! deze video.

Over SMASH!

SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping, brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren​ en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken.

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Dat gebeurt nu erg versnipperd. ​Door op nationale schaal samen te werken kunnen regionale initiatieven verbonden worden, en een groter bereik genereren. Ook is het makkelijker om internationaal verbindingen te leggen. SMASH! brengt op grote schaal marktpartijen, overheden en kennisinstellingen samen om dat te doen.