Internationaal Contracteren

Training Internationaal contracteren, Algemene Voorwaarden en contractmanagement

Competentietraining 28 mei - 17 juni 2024

Steeds vaker worden projectmanagers betrokken bij het opstellen van contracten met onderaannemers. In deze training komen alle facetten aanbod waar jij als projectmanager in de praktijk mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan algemeen contractrecht, contractteksten en de manier waarop met contracten wordt omgegaan. Meld je aan

Louise de Jong

Organisator

Louise de Jong Adviseur Trainingen +31 (0)6 12 38 89 23

Voor wie?

De training Internationaal contracteren en contractmanagement is bij uitstek een training voor niet of nauwelijks juridisch geschoolde projectmanagers, inkopers en directies die zich actief bezighouden met het sluiten en/of uitvoeren van contracten.

“Mijn collega, met wie ik samen deze training heb gevolgd, heeft binnen 48 uur na de training zijn cursusgeld dik terugverdiend. Een leverancier kwam met zijn T&C’s aan en claimde € 1.800,-. Mijn collega concludeerde door deze training dat onze eigen voorwaarden van toepassing waren waardoor wij niet hoefden te betalen!”

Kosten (excl BTW)
 • Leden NMT: € 1.230,- 
 • Niet-leden: € 1.535,- 
Trainingsdata en locatie

Dinsdag 28 mei & maandag 17 juni van 09.00 – 17.00 uur, kantoor NMT of een andere locatie in de regio Rotterdam.

Wat ga je leren?

De training wordt verzorgd door Bas Ort, partner van Zwartbol Advocaten in Alblasserdam. Hij is gespecialiseerd in nationale en internationale contracts- en handelspraktijk en legal opinions in de maritieme, industriële en offshore sector. De training kent een sterk interactief karakter en bevat diverse praktijkoefeningen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.

 • Het algemeen contractrecht
 • Thema’s als algemene voorwaarden onder Nederlands recht, de toepasselijkheid van het Weens
 • Koopverdrag en het overige relevante internationale recht
 • Regelmatig spelende specifieke contractbepalingen en –bedingen.
 • Het aanbod (de impact van de technische belofte)
 • Afstemming aanbod van interne en externe resources
 • Omschrijving van rechten en verplichtingen in contract en bestek
 • De do’s en dont’s t.a.v. Algemene voorwaarden
 • Bankgarantie
 • Vertegenwoordiging
 • Afstemming subcontractors voor leveringen en garantie
 • Aansprakelijkheid en beperking/uitsluiting daarvan
 • IE-rechten op design, tekeningen en wat dies meer zij
 • Meerwerk en de specifieke regelingen daaromtrent
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Contractmanagement tijdens uitvoering werk
 • Garantiewerk na oplevering
 • Boeteclausules
 • Garantiebepalingen
 • Oplevering
 • Toepasselijk recht/forumkeuzebeding (welke rechter/arbitrage)
Subsidie

Als jouw bedrijf onder de CAO Metalelektro of CAO Metaalbewerking valt heb je mogelijk recht op een tegemoetkoming in de trainingskosten vanuit een van de O&O-fondsen:

Meer weten of benieuwd naar de In-company mogelijkheden?

Neem dan contact op met Marjolein Greve of Louise de Jong, Adviseurs Trainingen op het NMT kantoor via T 088 44 51 000 of academy@maritimetechnology.nl

Overtuigd? Meld je dan aan

Gerelateerde evenementen