NMT Netwerkbijeenkomst 22Nov2018 0045 E1547721595223 800X280

Toelichting contributie

NMT lidmaatschap Scheepswerven

Voor het bepalen van de contributie is elk lidbedrijf verplicht om jaarlijks opgave te doen van de som van lonen en salarissen (waarover loonheffing is verschuldigd) en de maritieme omzet van het vorige kalenderjaar. De opgaven zijn statutair verplicht en worden ook gebruikt om de prestaties in onze sector te meten en te monitoren. Deze belangrijke branchecijfers worden ingezet voor de belangenbehartiging door NMT. Daarnaast maakt ook de overheid, politiek en media ook gebruik van deze cijfers.

Uiteraard worden alle opgaven strikt vertrouwelijk en uitsluitend anoniem behandeld.

Proces jaaropgave doen

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur voor 50% van de totale bijdrage. Deze dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Deze voorlopige factuur is vastgesteld op basis van de opgave van het vorige kalenderjaar.

Bij het versturen van deze eerste factuur ontvangt het lidbedrijf tevens het verzoek om opgave te doen. Deze opgave dient voor eind maart van het lopende kalenderjaar te zijn ingevuld.

Zodra NMT de opgave heeft ontvangen wordt de contributie definitief vastgesteld. Een eventueel verschil in de voorlopige contributiefactuur voor de eerste 50% wordt met de factuur voor de laatste 50% verrekend.

Indien er, ondanks herhaalde verzoeken, geen opgave is gedaan, wordt door de directie van NMT een inschatting gemaakt van de contributie. Tevens wordt er dan een toeslag in rekening gebracht voor extra werkzaamheden. Deze toeslag bedraagt tussen de € 1.500,- en € 2.000,- per lidmaatschap per jaar.

NMT lidmaatschap Maritieme Toeleveranciers

Voor het bepalen van de contributie is elk lidbedrijf verplicht om jaarlijks opgave te doen van de maritieme omzet en het aantal medewerkers over het vorige kalenderjaar. De opgaven zijn statutair verplicht en worden gebruikt om de prestaties in onze sector te meten en te monitoren. Deze belangrijke branchecijfers worden ingezet voor de belangenbehartiging door NMT. Daarnaast maakt ook de overheid, politiek en media ook gebruik van deze cijfers.

Uiteraard worden alle opgaven strikt vertrouwelijk en uitsluitend anoniem behandeld.

Proces jaaropgave doen
Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur die binnen 30 dagen voldaan dient te worden. Deze voorlopige factuur is vastgesteld op basis van de opgave van het vorige kalenderjaar.

Bij het versturen van deze eerste factuur ontvangt het lidbedrijf tevens het verzoek om opgave te doen. Deze opgave dient voor eind maart van het lopende kalenderjaar te zijn gedaan.

Zodra NMT de opgave heeft ontvangen wordt de contributie definitief vastgesteld. Een eventueel verschil in contributie voor het eerste gefactureerde deel wordt met de tweede factuur gecrediteerd of gedebiteerd.

Indien er, ondank herhaalde verzoeken, geen opgave is gedaan wordt er door de directie van NMT een inschatting van de contributie gemaakt. Tevens wordt er dan een toeslag in rekening gebracht voor de extra werkzaamheden. Deze toeslag bedraagt tussen de € 500,- en € 1.000,- per lidmaatschap per jaar.

NMT lidmaatschap Geassocieerde Organisaties

Voor het bepalen van de contributie is elk lidbedrijf verplicht om jaarlijks opgave te doen van het aantal maritieme FTE. De opgaven zijn statutair verplicht en worden gebruikt om de prestaties in onze sector te meten en te monitoren. Deze belangrijke branchecijfers worden ingezet voor de belangenbehartiging door NMT. Daarnaast maakt ook de overheid, politiek en media ook gebruik van deze cijfers.

Uiteraard worden alle opgaven strikt vertrouwelijk en uitsluitend anoniem behandeld.

Proces jaaropgave doen
Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur die binnen 30 dagen voldaan dient te worden. Deze voorlopige factuur is vastgesteld op basis van de opgave van het vorige kalenderjaar.

Bij het versturen van deze eerste factuur ontvangt het lidbedrijf tevens het verzoek om opgave te doen. Deze opgave dient voor eind maart van het lopende kalenderjaar te zijn gedaan.

Zodra NMT de opgave heeft ontvangen wordt de contributie definitief vastgesteld. Een eventueel verschil in contributie voor het eerste gefactureerde deel wordt met de tweede factuur gecrediteerd of gedebiteerd.

Indien er, ondank herhaalde verzoeken, geen opgave is gedaan wordt er door de directie van NMT een inschatting van de contributie gemaakt. Tevens wordt er dan een toeslag in rekening gebracht voor de extra werkzaamheden. Deze toeslag bedraagt tussen de € 500,- en € 1.000,- per lidmaatschap per jaar.

Vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over de contributie kan contact worden opgenomen met de afdeling Finance van NMT via E finance@maritimetechnology.nl of T 088 445 1051.