Netherlands Maritime Technology behartigt de belangen van het netwerk. Denk hierbij aan beïnvloeding van regelgeving, subsidies vormgeven en binnenhalen voor de branche en bewaking van een level playing field. Deze zaken zijn van grote impact op uw onderneming, maar kunnen vaak alleen branchebreed aangepakt worden.

Zoeken in standpunten

Zoeken op onderwerp

Inwerkingtreding aanpassing btw nultarief voor zeeschepen

Per 1 januari 2019 zijn zeeschepen in Nederland niet meer per definitie vrijgesteld van btw. Het btw-tarief van 21% wordt van toepassing voor alle leveranties…

Antidumpingmaatregelen staal

Geruime tijd voert de Europese staal federatie (Eurofer) een strijd tegen oneerlijke concurrentie van China, dat een overcapaciteit aan staalproductie dumpt tegen lagere prijzen op…

Vrijhandelsverdrag CETA in werking getreden: profiteer van de voordelen

Op 21 september 2017 trad het grootste deel van het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU in werking. Dit verdrag, beter bekend onder de naam…

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en –ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld…

Vergroeningsplan

Nederland heeft de handschoen opgepakt en zichzelf grote en zware doelen gesteld om het klimaat te beschermen en de atmosfeer te verbeteren. De CO2-uitstoot moet…

Aanpassing BREF

Het European Integrated Pollution Prevention and Control (IIPC) bureau in Sevilla is gestart met de herziening van de Best Reference Document (BREF) voor oppervlaktebehandeling met…

Marine Equipment Directive (MED)

Netherlands Maritime Technology (NMT) is betrokken geweest bij de herziening van de Marine Equipment Directive door de Europese Commissie. Deze directive (richtlijn), in de sector…

Minimum power requirements

Minimaal te installeren vermogen De International Maritime Organization (IMO) is bezig met de ontwikkeling van regelgeving voor het vermogen dat minimaal aan boord van schepen…

Microplastics

De laatste tijd is er in de media veel aandacht voor de ‘plastic soup’, een grote verzameling van drijvend plastic. Het overgrote deel van het…

Scheepsrecycling

De ontmanteling van schepen vindt veelal plaats op een helling, in een dok of op een strand. Het grootste deel van de schepen wordt gesloopt…

Fibre Reinforced Plastics

Zoals omschreven in het Innovatiecontract ‘Nederland: de maritieme wereldtop!’ liggen er kansen om lichtgewicht constructiematerialen toe te passen. De positieve eigenschappen van deze lichtgewicht materialen…

Subsidies & Financieringen

Netherlands Maritime Technology vindt innovatie belangrijk. Om de innovatiekracht van bedrijven te versterken en wetenschappelijke kennis en techniek te verzilveren, stellen verschillende overheden subsidies en…