Netherlands Maritime Technology behartigt de belangen van het netwerk. Speerpunten hierbij zijn vergroening zee- en binnenvaart, internationaal gelijk speelveld, eerlijk en veilig werken, overheid als ‘launching customer’ voor innovaties en ondersteuning maritieme exportpromotie. Deze zaken zijn van grote impact op jouw onderneming, maar kunnen vaak alleen branchebreed aangepakt worden.

Zoeken in dossiers

Zoeken op onderwerp

Adequate handelsinstrumenten nodig voor bescherming tegen prijsdumping

Door kennisontwikkeling en innovatie wil de Europese scheepsbouwsector onderscheidend blijven op de wereldmarkt. Maar bestaande WTO- OESO en EU-instrumenten (meer specifiek de EU Trade Defence…

Vervangingsprogramma Marinevloot

NMT pleit voor meer inbreng Nederlandse bedrijven in Vervangingsprogramma Marinevloot De komende jaren vervangt het Ministerie van Defensie een groot deel van de oudere schepen…

Hervorming van de WTO – kansen voor een Global Level Playing Field

Op 18 September 2018 verscheen het conceptvoorstel van de Europese Commissie over de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het doel van de WTO is om…

NMT fallback image

Infrastructuur

Veel scheepswerven en maritieme toeleveranciers zijn sterk afhankelijk van een goed logistiek netwerk en vrije doorvaart naar zee. De aanleg van nieuwe bruggen en sluizen,…

Launching Customer rol van de overheid

De Nederlandse scheepsbouw heeft een lange traditie van bouw van schepen voor de overheden. De ontwikkeling van schepen voor de Koninklijke Marine wordt gedaan in…

Toepassing Wet arbeid vreemdelingen voor onderhoud aan cruiseschepen

Sinds de succesvolle dokking en refit van het destijds grootste cruiseschip ter wereld, de ‘Oasis of the Seas’, bij (toen nog) Keppel Verolme in oktober…

Green Deal binnenvaart, zeevaart en havens

Op 11 juni 2019 was NMT een van de ondertekenaars van de Green Deal tussen de maritieme sector en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur…

OECD Working Party 6

Binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, in het Engels OECD) streeft de Working Party 6 on Shipbuilding (WP6) naar eerlijke marktcondities. WP6…

Exportfinanciering

Onze sector is een kapitaalintensieve sector waarbij kapitaalgoederen met grote regelmaat over de grens worden geëxporteerd. Deze export levert veel werk op, maar soms zijn…

EU – VK onderhandelen over trade deal

Het Verenigd Koninkrijk is op 31 januari 2020 officieel uit de Europese Unie gestapt en daarmee een derde land geworden. Op uiterlijk 31 december 2020…