Digitale Algemene Ledenvergadering NMT

Jaarlijks organiseert NMT twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV). In de afgelopen tijd is gebleken dat een ALV zich er uitstekend voor leent om in digitale vorm plaats te vinden. De ‘spoedwet digitale ALV’ biedt hier ook nog steeds ruimte voor. Op 2 juni is het weer zover, sluit jij aan?

Vanzelfsprekend is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan het bestuur en de directie van NMT. Niet alleen over de inhoud van de vergaderingen, maar juist ook over wat er nu allemaal speelt of waar je als lid van NMT tegenaan loopt.

De voorbereidingen voor dit event zijn in volle gang. Meer informatie volgt binnenkort evenals de mogelijkheid tot inschrijven.