Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Training Maritiem projectmanagement (VOL!)

De training Maritiem projectmanagement richt zich in de basis op de professionalisering van de vaardigheden, methoden en technieken in projectmanagement. De nadruk ligt op het opzetten, inrichten en beheersen van maritieme projecten (componenten, systemen of een compleet schip) op een praktische, hanteerbare wijze. In goed samenspel met alle projectbetrokkenen.

De kern van maritiem projectmanagement is alle aspecten van je project goed te overzien en effectief te managen. Deze training biedt daarvoor de basis en geeft je antwoord op vragen als:

 • Hoe bereid je een project integraal goed voor?
 • Hoe structureer je een project en hoe richt je deze in?
 • Hoe geef je leiding aan je team met medewerkers vanuit verschillende disciplines?
 • Hoe ga je om met wijzigingen in je project?
 • Hoe ga je om met het samenspel tussen het project en de lijnorganisatie?
 • Hoe beheers je een project om binnen de randvoorwaarden resultaten te behalen?
 • Hoe sluit je een project af en hoe draag je een project over?

Een projectmanager heeft de verantwoordelijkheid om binnen gestelde randvoorwaarden (tijd, geld, middelen, kwaliteit) resultaten te behalen. Het succes van jouw project is afhankelijk van hoe goed je het project opzet, structureert, inricht en beheerst. Maar ook hoe je omgaat met het samenspel tussen alle betrokken partijen. Komen al deze aspecten op jouw pad? Dan biedt deze training jou die handvatten die je dagelijks kunt gebruiken om jouw rol met vertrouwen uit te voeren.

Doel

Na afloop van de 3-daagse training ben je (beter) in staat om:

 • De gehele maritieme projectcyclus te overzien
 • Een gedegen projectplan te maken
 • Doel, resultaat en opdracht te formuleren
 • Te communiceren met alle projectbetrokkenen over het project
 • Een project op te delen en in te richten vanuit een Product Breakdown Structure
 • Activiteiten en resources te plannen, te begroten en hierover te onderhandelen
 • De risico’s en kansen in het project te analyseren en gerichte maatregelen te nemen
 • Besluitvorming toe te passen, bij jezelf, het team en andere projectbetrokkenen
 • Leiding te geven aan het projectteam
 • De beheersing van tijd, geld, middelen en kwaliteit in te richten en te bewaken
 • Effectief de voortgang te volgen, bij te sturen en hierover te rapporteren
 • Projecten af te sluiten en over te dragen

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

Dag 1 (woensdag 13 november):

 • Essenties van projectmanagement en de kritische succesfactoren
 • De gehele maritieme projectcyclus
 • Definiëring van concrete projectresultaten
 • Communiceren met de opdrachtgever en andere projectbetrokkenen

Dag 2 (woensdag 27 november):

 • Projecten opdelen, faseren en inrichten (Product Breakdown Structure)
 • Begroten van activiteiten en resources
 • Opstellen van het projectplan
 • Omgaan met projectrisico’s en -kansen

Dag 3 (woensdag 11 december):

 • Stappen van besluitvorming
 • Samenstelling van en opstarten met het projectteam
 • Het aansturen van het projectteam
 • Het stuurwiel van de projectbeheersing (o.a. Plan-Do-Check-Act)
 • Projectafronding
 • Persoonlijk actieplan

Deze interactieve training kenmerkt zich door de praktische invalshoek. We wisselen theorie af met veel praktische oefeningen en ook kun je eigen voorbeelden inbrengen. Hierdoor ontstaat de gelegenheid om de door jou opgedane kennis en vaardigheden direct toe te passen en aan te scherpen in jouw eigen project.

Het persoonlijk actieplan bespreek je met je leidinggevende. Van jouw leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij jou faciliteert en ondersteunt bij de toepassing van de praktische opdrachten, waardoor de training Maritiem projectmanagement een optimaal rendement krijgt.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvang je het boek Praktisch Projectmanagement 1. Dit boek biedt tijdens en na de training een praktische leidraad voor het doelgericht opzetten en beheerst realiseren van allerlei typen maritieme projecten. Methoden, technieken en vaardigheden voor succesvol projectmanagement komen daarbij aan bod. De logische lijn van een project: van de voorbereiding tot en met de projectafsluiting. Ook ontvang je een werkmap met materialen behorend bij de oefeningen, vragenlijsten, hand-outs en recente artikelen. 

Doelgroep

De training is bedoeld voor een ieder ander die nauw bij het projectmanagement proces betrokken is in een coördinerende rol. Dat geldt in het bijzonder voor (aankomende) projectmanagers en projectengineers.

Organisatie

De training wordt door Netherlands Maritime Technology (NMT) verzorgd in samenwerking met NIMO Project Management Instituut.

Trainingsdata

13 november, 27 november & 11 december 2019

Trainingsduur

De training vindt plaats op drie losse dagen. De tijd in de tussenliggende periode van iedere trainingsdag wordt gebruikt voor het toepassen van het geleerde in je eigen praktijk en voor het maken van praktijkgerichte opdrachten.

Voor aanvang van de training heb je een telefonische/online intake met de trainer. Naast een korte introductie, wissel je leerdoelen uit die je samen met jouw leidinggevende vooraf hebt vastgesteld.

Trainingstijden

09.00 – 17.00 uur

Deelnemers

Minimaal 8, maximaal 12 personen. Dit om intensieve betrokkenheid mogelijk te maken en voldoende individuele aandacht te kunnen geven.

Locatie

NMT aan de Boompjes 40 in Rotterdam.

Kosten

Leden NMT: €1.400,-
Niet-leden: € 1.750,-

De vermelde bedragen zijn inclusief materialen en naslagteksten, exclusief BTW. Voor de lunch wordt gezorgd.

Benieuwd naar in-company mogelijkheden? Wij verzorgen graag een offerte voor je. Neem contact op met NMT via T 088 44 51 000.

Certificaat

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Andere projectmanagement trainingen

Naast de training ‘Maritiem projectmanagement’ hebben we nog andere trainingen passende in de categorie projectmanagement.

Communicatie in projectmanagement (wordt nog ingepland)

Risicomanagement in projecten
11 & 12 februari 2020

Internationaal contracteren en contractmanagement (wordt nog ingepland)

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura Brouwer, Training Manager bij NMT via T 088 44 51 014 of E academy@maritimetechnology.nl. Let op: aanmelden is helaas niet meer mogelijk, het maximum aantal deelnemers is bereikt.