Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Training Projectmanagement voor maritiem technische mkb-bedrijven

Juist nu is het belangrijk je te blijven ontwikkelen om maximaal grip te houden op de processen in jouw bedrijf. Met de training ‘Projectmanagement voor maritiem technische mkb-bedrijven’ investeer je in vaardigheden die essentieel zijn binnen maritieme bedrijven. De training bestaat uit 2 trainingsdagen en richt zich specifiek op de scheeps- en jachtbouw en toelevering daaraan. Wij garanderen een veilige “coronaproof” leeromgeving in een kleine groep (minimaal 8 en maximaal 12 personen) bij het Crystalic Business Center in Leeuwarden.

Voor wie?

De training is bedoeld voor (aspirant) projectmanagers, leden van een projectteam zoals inkopers en engineers, accountmanagers, afdelingshoofden en ieder ander die nauw bij het projectmanagementproces betrokken is binnen scheeps- en jachtwerven of maritieme toeleveranciers.

Wat ga je leren?

Tijdens deze interactieve training krijg je praktische handreikingen en tips om direct toe te passen in jouw bedrijf. Bovendien kun je zelf praktijkvoorbeelden meenemen. Enkele van de trainingsonderwerpen zijn:

 • Projecttype (ontwikkelen van componenten en systemen, seriebouw en one-offs) en projectmanagementmethode.
 • Rol en werkwijze van de accountmanager en projectmanager
 • Projectmasterplan en voortgangsrapportage aan de opdrachtgever
 • Voortgangsbewaking en rapportage op 1 A4tje
 • Ketenrisico’s en valkuilen

Resultaat

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Uit het aanbod van projectmanagement methoden de voor jouw organisatie meest geschikte methode te selecteren
 • Projecten op te starten
 • Een project binnen en buiten je organisatie beter te definiëren en af te stemmen met belanghebbenden
 • Resultaatgericht te communiceren
 • Vergaderingen zo te organiseren dat ze effectief bijdragen aan de voortgang van het project
 • Risico’s in een keten te identificeren en te beoordelen

Trainer

Als dochter van een Friese jachtbouwer is Jeltje Borneman letterlijk opgegroeid met de liefde voor de jachtbouw. Na haar studie Maritieme Techniek aan de TU Delft is zij werkzaam geweest bij meerdere scheepswerven en ontwerpbureaus in Noord-Nederland. Ook is ze als opleidingscoördinator en docent Maritieme Techniek enkele jaren werkzaam geweest bij de NHL. Tegenwoordig is Jeltje werkzaam als projectleider in de maritieme industrie en ontwikkelt en verzorgt zij ook maritieme trainingen.

Deelnemers

Minimaal 8, maximaal 12 personen. De groepsgrootte draagt eraan bij iedere deelnemer voldoende individuele aandacht te kunnen geven.

Praktische informatie

Datum:                18 & 25 maart 2021
Tijden:                 09.00- 17.00 uur
Locatie:               Crystalic Business Park in Leeuwarden
Kosten:                € 940,00 (excl. BTW), lunch is inbegrepen
Deelnemers:       minimaal 8 maximaal 12

Korting van 75% op de cursusprijs

Valt jouw bedrijf onder de werkingssfeer van de CAO metaalbewerking? Dan kun je bij OOM, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking, een bijdrage van 75% in de cursuskosten aanvragen.